เครดิตฟรี

Logo-Jili

ZOMBIE JILI พารวย

📢ประกาศรางวัล📢

วันที่  7 มิถุนายน 2566

ช่วงเวลา🕗 12.00-17.00 น.

ZOJ06465487XX
ZOJ09315852XX
ZOJ06225457XX
ZOJ09875049XX
ZOJ09907297XX
ZOJ09838195XX
ZOJ09456897XX
ZOJ09234027XX
ZOJ09514028XX
ZOJ06299063XX
ZOJ09588347XX
ZOJ06596100XX
ZOJ09809030XX
ZOJ09692566XX
ZOJ09492664XX
ZOJ06475767XX
ZOJ09578188XX
ZOJ06240586XX
ZOJ06694013XX
ZOJ09557916XX

(ก่อนรับเครดิตลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)

รบกวนลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อนการประกาศผลครั้งถัดไปนะคะ