เครดิตฟรี

ZOMBIE JOKER

วันที่  07 ตุลาคม 2565

ช่วงเวลา 00.00 – 05.00 น.

ZJ09583039XX
ZJ09300105XX
ZJ09706133XX
ZJ09432432XX
ZJ06284280XX
ZJ06447842XX
ZJ06534556XX
ZJ08558354XX
ZJ09372860XX
ZJ09169751XX 

(ก่อนรับเครดิตลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)

รบกวนลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อนการประกาศผลครั้งต่อไป

ประกาศ-ZOMBIE-เปลี่ยนไลน์-ใหม่1